Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1977

Year of publication:1977

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Ewolucja systemu bodźców materialnych w przedsiębiorstwach socjalistycznych NRD

11 (7-17) Klemens Piotrowski More
2.

Zatrudnienie a wzrost produkcji w przemyśle Pomorza Szczecińskiego - elementarne związki ilościowe

16 (19-34) Władysław Janasz, Stanisław Marek More
3.

Handel i transport morski Polski międzywojennej

26 (35-60) Krzysztof Luks More
4.

Międzynarodowy podział pracy a konkurencja w żegludze morskiej

17 (61-77) Ignacy Chrzanowski More
5.

Działalność kulturalna ruchu zawodowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949

18 (79-96) Stefan Żurawski More
6.

Repertuar polonijnego zespołu folklorystycznego. /Na podstawie nagrań płytowych Małego Władzia z Chicago/

15 (97-111) Ewa Kołodziejek More
7.

Działalność pracowników budownictwa na rzecz rozwoju życia kulturalnego w Szczecinie w latach 1947-1976

16 (113-128) Ali Miśkiewicz More
8.

Sytuacja na światowym rynku nasion oleistych, olejów i tłuszczów oraz makuchów

10 (129-138) Jolanta Zieziula More
9.

Czynnik przestrzeni w zarządzaniu przedsiębiorstwem socjalistycznym

6 (139-144) Klemens Piotrowski More
10.

Zawód marynarza floty transportowej. Studium monograficzne

5 (144-148) Lech Milian More
11.

Teoria - badania - praktyka. Z problematyki struktury klasowej

4 (148-151) Włodzimierz Wesołowski More
12.

Międzynarodowy ruch robotniczy

6 (151-156) Janusz W. (red.) Gołębiowski More
13.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1976 r.

13 (157-169) Jadwiga Ostromęcka More
14.

Przegląd kulturalny. Październik-grudzień 1976 r.

7 (171-177) Ewa Kołodziejek More