Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1977

Year of publication:1977

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a światowy proces rewolucyjny

7 (7-13) Kazimierz Wasiak More
2.

Ewolucja doktryny wolności mórz

14 (15-28) Edmund Dobrzycki More
3.

Wzrost gospodarczy RFN w warunkach inflacji

11 (29-39) Janusz Stelmaszczyk More
4.

Międzynarodowa migracja zarobkowa do NRF w latach 1954-1970

16 (41-56) Janusz Radomski More
5.

Stan i funkcjonowanie sieci handlowej oraz jej wpływ na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludności wiejskiej w rejonie o przewadze rolnictwa uspołecznionego. /Na przykładzie regionu łobeskiego/

15 (57-71) Halina Nakonieczna-Kisiel, Jan Rutkowski More
6.

Rozwój powiatu wolińskiego 1945-1972

18 (73-90) Kazimierz Kozłowski More
7.

Robotnicy kolejowi na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych XIX wieku

10 (91-100) Andrzej Mielcarek More
8.

Składniki heroizmu w literackiej postaci nauczyciela

14 (101-114) Bolesław Hadaczek More
9.

Odbiór i rozumienie przez młodzież tradycji historycznej i pionierskiej

15 (115-129) Adam Sosnowski More
10.

Akta dotyczące miasta Szczecina w Archiwum Książąt Szczecińskich

15 (131-145) Jerzy Podralski More
11.

Z dziejów wodolecznictwa na Pomorzu Zachodnim w końcu XVIII i XIX wieku

5 (147-151) Bogdan Frankiewicz, Maciej Lambert More
12.

Wizja przyszłej Polski w świadomości studentów

9 (153-161) Bolesław Klepajczuk More
13.

Świadomość młodych robotników Szczecina

4 (163-166) Kazimierz Wasiak More
14.

Ost-West Vorurteile in der Politischen Bildung

4 (166-169) Gerhard Beier More
15.

Przegląd kulturalny. Kwiecień-sierpień 1977 r.

6 (171-176) Ewa Kołodziejek More
16.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień 1977 r.

23 (177-199) Jadwiga Ostromęcka More