Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1978

Year of publication:1978

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Zagadnienia stabilizacji i integracji ludności na Pomorzu Zachodnim

18 (5-22) Teresa Makowska More
2.

Budownictwo mieszkaniowe i jego rozmieszczenie w makroregionie północnym

16 (23-38) Zbigniew Ziemiański More
3.

Współpraca państw bałtyckich w zakresie ochrony środowiska morskiego Bałtyku

20 (39-58) Marek Jaworski More
4.

Czynniki równowagi międzynarodowego rynku frachtowego

11 (59-69) Ignacy Chrzanowski More
5.

Koniunktura na rynkach frachtowych a wysokość kosztów transportu morskiego w polskim handlu zagranicznym

18 (71-88) Anna Grzelak More
6.

Polska Partia Robotnicza w programowaniu i realizacji reform społecznych

12 (89-100) Kazimierz Wasiak More
7.

Rola budżetów terenowych w realizacji ustawowych zadań rad narodowych

13 (101-113) Eugeniusz Tegler More
8.

W sprawie rzeczowego zakresu koordynacji terenowej

14 (115-128) Zbigniew Szydłowski More
9.

Kształtowanie się neutralizmu szwedzkiego do roku 1918

14 (129-142) Ewa Radomska More
10.

Materiały źródłowe do dziejów urzędu i oddziałów informacji i propagandy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947

15 (143-157) Zdzisław Chmielewski More
11.

Rozwój organizacyjny i ewolucja programowa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1875-1975

3 (159-161) Antoni (red.) Czubiński More
12.

Europa Bałtycka

4 (161-164) Jerzy Zaleski, Czesław Wojewódka More
13.

Zarys geografii komunikacji

3 (164-166) Stanisław Berezowski More
14.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1977 r.

15 (167-181) Jadwiga Ostromęcka More
15.

Kronika kulturalna Szczecina /Wrzesień - grudzień 1977 r./

5 (183-187) Halina Boczkowska More