Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 1978

Year of publication:1978

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Proces repolonizacji Pomorza Zachodniego w latach 1945-1949

16 (7-22) Zdzisław Chmielewski More
2.

Rola kapitału pozaszczecińskiego w rozwoju gospodarczym Szczecina w drugiej połowie XIX i na początku XX w. /do 1918 r./

22 (23-44) Edward Włodarczyk More
3.

Paweł Ledwolorz - współtwórca i działacz Związku Polaków w Niemczech

17 (45-61) Anna Poniatowska More
4.

Majątki ziemskie Loitzów - właścicieli domu bankowo-handlowego w Szczecinie, Gdańsku i Lüneburgu

15 (63-77) Małgorzata Duczmal-Charyna More
5.

Realizacja koncepcji wspólnoty interesów uczestników wypraw morskich. /Na podstawie wybranych źródeł średniowiecznego prawa morskiego/

10 (79-88) Wojciech Burkiewicz More
6.

Współpraca krajów nadbałtyckich w dziedzinie ochrony zasobów biologicznych Bałtyku

23 (89-111) Marek Jaworski More
7.

Postęp techniczny a problem starzenia się majątku produkcyjnego. /Na przykładzie zespołu portowego Szczecin - Świnoujście/

16 (113-128) Gabriel Leśniewski More
8.

Społeczne warunki realizacji dwóch koncepcji ideowo-wychowawczej pracy ze studentami

13 (129-141) Jerzy Walkowiak, Adam Sosnowski More
9.

Przemiany społeczno-kulturalne wsi podszczecińskiej. /Na przykładzie Wołczkowa/

3 (143-145) Władysław Michnal More
10.

Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce

2 (145-146) Augustyn (red.) Woś More
11.

Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje

3 (147-149) Henryk Słabek More
12.

Z kroniki naukowej Szczecina

5 (151-155) Ewa Kołodziejek More
13.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1978 r.

9 (157-165) Jadwiga Ostromęcka More