Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1978

Year of publication:1978

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Polski Związek Zachodni w Szczecinie w latach 1945-1950

24 (5-28) Bolesław Rosochacki More
2.

Idea Spółdzielni Kółek Rolniczych

19 (29-47) Andrzej Romanow More
3.

Przeobrażenia społeczne wsi w województwie szczecińskim

19 (49-67) Ewa Kołodziejek, Józef Kowalewski, Bogumił Łuczak More
4.

Wpływ odprężenia międzynarodowego na zakres i charakter stosunków polsko-skandynawskich

18 (69-86) Kazimierz Szczygieł More
5.

Aspekty szwedzkiej polityki neutralności okresu międzywojennego /1918-1939/

15 (87-101) Ewa Radomska More
6.

Socjologiczna koncepcja morskiej rzeczywistości społecznej

9 (103-111) Ludwik Janiszewski More
7.

Postęp techniczny a fizyczne i społeczne środowisko pracy załogi statku

21 (113-133) Kazimierz Dendura More
8.

Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze transportowej zespołu portowego i aglomeracji szczecińskiej

14 (135-148) Zdzisław Borzycki More
9.

Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny

4 (149-152) Ludwik Janiszewski More
10.

Działalność szczecińskiego środowiska socjologicznego

4 (152-155) Elżbieta Nowakowska More
11.

Skandynawistyka w wydawnictwach Instytutu Bałtyckiego 1970-1977

7 (155-161) Zygmunt Brocki More
12.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-wrzesień 1978 r.

24 (163-186) Jadwiga Ostromęcka More
13.

Kronika kulturalna Szczecina /Kwiecień-wrzesień 1978 r./

4 (187-190) Halina Boczkowska More