Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1979

Year of publication:1979

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Zadania gospodarcze w NRD

9 (7-15) Horst Scharping More
2.

Rewolucyjne tradycje Komunistycznej Partii Niemiec i ich znaczenie dla powstania NRD /na przykładzie działalności KPD w b.prowincji Pomorza/

13 (17-29) Zdzisław Borzycki More
3.

Problematyka zakupów indywidualnych w dwustronnym ruchu turystycznym między PRL i NRD

8 (31-38) Janusz Radomski More
4.

Internacjonalizacja ekonomicznej sfery życia Polski i NRD a "otwarta granica"

15 (39-53) Kazimierz Wasiak More
5.

Problematyka przemian w postawach Polaków względem Niemców w XXX-leciu NRD /rozważania wstępne/

11 (55-65) Halina Juzyszyn More
6.

Z badań nad stosunkiem ludności polskiej Pomorza Zachodniego wobec odradzającego się państwa polskiego

19 (67-85) Zygmunt Szultka More
7.

Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego na Pomorzu Zachodnim w powojennym 30-leciu

20 (87-106) Kazimierz Szczygieł More
8.

Niektóre zmiany systemu budżetowego w świetle ustaw budżetowych z lat 1976-1979

23 (107-129) Eugeniusz Tegler More
9.

Źródła do dziejów ludności polskiej na Pomorzu Zachodnim w zasobie Wojewódzkiego Archiwum i Państwowego w Szczecinie /1918-1939/

11 (131-141) Mieczysław Stelmach More
10.

U podstaw nowych związków zawodowych /Wschodnia sfera okupacyjna Niemiec/

6 (143-148) Marian Grzęda More
11.

Potrzeby i aspiracje społeczne. Z badań na Pomorzu Zachodnim

3 (149-151) Bolesław Szargut More
12.

Ekonomika transportu

5 (151-155) Andrzej (red.) Piskozub More
13.

Die Gründung des deutschen Weststaates und die Entstehung des Grundgesetzes

4 (156-159) Falk Wiesemann More
14.

Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną

4 (159-162) Włodzimierz Pawluczuk More
15.

Żegluga śródlądowa

4 (162-165) Stefan Główczyński, Franciszek Gronowski More
16.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1979 r.

14 (167-180) Jadwiga Ostromęcka More