Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 10 1959
Przyczynki statystyczne do badań nad przestępczością w woj. szczecińskim

Authors: Roman Łyczywek
Data publikacji całości:1959
Page range:22 (41-62)