Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1-2 1962
Problematyka badań socjograficznych nad ludnością osiedla Gumieńce /w Szczecinie/

Authors: Halina Winiecka
Year of publication:1962
Page range:14 (61-74)