Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 9-10 1962

Year of publication:1962

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Z pradziejów powiatu gryfickiego

14 (7-20) Władysław Filipowiak More
2.

Ważniejsze momenty dziejów Gryfic

19 (21-39) Stanisław Rzeszowski More
3.

Zabytkowa zabudowa Gryfic

14 (41-54) Władysław Niemierowski More
4.

Miasto Gryfice i powiat na przełomie lat 1944-1945

21 (55-75) Kazimierz Golczewski More
5.

Charakterystyka gospodarcza powiatu gryficklego

20 (77-96) Antoni Wielopolski More
6.

Wspomnienia z życia i działalności na Pomorzu Zachodnim w latach 1940-1945

18 (103-120) Władysław Tacher More
7.

Uwagi w sprawie rozwoju turystyki i ośrodków wczasowych w powiecie gryfickim

5 (121-125) Roman Fafius More
8.

Dni Gryfic

4 (127-130) Jan Jakubiak More
9.

Historia powiatu wałeckiego w zarysie

3 (131-133) Zygmunt Boras, Ryszard Walczak, Andrzej Wędzki More
10.

Zielona Góra - przeszłość i teraźniejszość

3 (133-135) Michał (red.) Szczaniecki, Jan (red.) Wąsicki More
11.

Konfrontacje i przypomnienia

4 (135-138) Bogdan Dopierała More
12.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1962 r.

12 (139-150) Jadwiga Ostromęcka More
13.

Kronika kulturalna Szczecina lipiec-wrzesień 1962 r.

5 (151-155) Feliks Jordan More