Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2020

Year of publication:2020
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Konstancja z Denhoffów Sanguszkowa (1716-1791). Przypomnienie życiorysu księżnej, która znalazła schronienie na Pomorzu w burzliwych czasach konfederacji barskiej


(Konstancja Sanguszkowa née Denhoff (1716-1791). A reminder of the duchess's biography, which found shelter in Pomerania during the turbulent times of the Bar Confederation)
22 (5-26) Weronika Płomin-Warkusz More
2.

Pomeranus non cantat. Uwe Johnson i Pomorze. Topos utraconej (pierwszej) ojczyzny lub: skąd pochodzę, tego już nie ma


(Pomeranus non cantat? Uwe Johnson and Pomerania: A topos of the lost (first) homeland or where I come from doesn’t alredy exist)
22 (27-48) Andrzej Talarczyk More
3.

Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim. O Homunculusie z tryptyku Britty Wuttke


(Territorial Alienation in Western Pomerania: About Britta Wuttke’s Homunculus z tryptyku in a Comparative Perspective)
18 (49-66) Adrianna Jakóbczyk More
4.

Działalność organów bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec wybranych zakonów męskich w województwie koszalińskim w latach 1950-1975


(Activity of the Security Organs towards the Selected Monasteries in the Koszalin Voivodship in the Years 1950–1975)
32 (67-98) Konrad Konkol More
5.

Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego


(Shooting Sports in the Zachodniopomorskie Voivodship: Socio-Demographic Characteristics and Activity Profile of a Sport Shooter)
18 (99-116) Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś More
6.

Elektroenergetyczna infrastruktura krytyczna w województwie zachodniopomorskim – 10 lat po blackoucie


(Electric Power Critical Infrastructure in the Zachodniopomorskie Voivodship: Ten Years after the ‘Blackout’)
16 (117-132) Ewelina Kochanek More
7.

Wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na bezpieczeństwo Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


(The influence of SARS-CoV-2 epidemic on the security of Szczecin Metropolitan Area)
22 (133-154) Szczepan Stempiński More
8.

Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina


(Evaluation of the City Image – Based on the Opinion of the Inhabitants of Szczecin)
13 (155-167) Martyna Kostrzewska More
*

Stanisław Żołkiewskij, Poczatok i uspich Maskowskoj wijny za panuwannija korolia j.m. Sigizmunda III, za regimientu j.m. pana Stanisława Żołkiewskowo, wojewody kijowskowo, gietmana polnowo koronnowo. Pieriekład i mommentari / Станіслав Жолкевський- " Початок і успіх Московської війни за панування короля й. м. Сігізмунда ІІІ, за регіменту й. м. пана Станіслава Жолкевського, воєводи київського, гетьмана польного коронного Переклад і коментарі", wydał i opracował, komentarzami opatrzył Леонтія Войтовича , Біла Церква, Видавець Олександр Пшонківський, 2019, ss.244, Indeks nazwisk i miejsc.

4 (169-172) Renata Gałaj-Dempniak More
*

Tomasz Sikorski, Prekursorzy zielonego anarchizmu. La Belle Epoque, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, ss. 378.

5 (173-177) Maciej Wójcik More