Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 6 1966

Year of publication:1966

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Węzłowe zagadnienia tematyki morskiej w literaturze

27 (5-31) Leszek Prorok More
2.

Inspirujące wartości tematyki morskiej w sztuce

6 (33-38) Mieczysław Wejman More
3.

Rola środków masowego przekazu w szerzeniu wiedzy o morzu

10 (39-48) Henryk Mąka More
4.

Działalność kulturalna Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w aspekcie aktualnych potrzeb

6 (49-54) Lech Milian More
5.

Dyskusja /na Ogólnopolskim Sejmiku Twórców Morskich w Szczecinie/

21 (55-75) --- More
6.

Ogólnopolski Sejmik Twórców Morskich. /Szczecin 25-25 września 1966 r./ Uchwała

2 (76-77) --- More
7.

Pierwszy polski poemat morski

23 (79-101) Leszek Prorok More
8.

Materiały aktowe w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie do dziejów ruchu robotniczego na Pomorzu Zachodnim w latach 1919-1939

22 (103-124) Józef Stanielewicz More
9.

Problematyka morska w działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie

12 (125-136) Władysław Filipowiak More
10.

Geografia fizyczna województwa szczecińskiego

5 (137-141) Juliusz Mikołajski More
11.

Z działalności Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa w latach 1965-1966

6 (143-148) Izydor Maślankowski More
12.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1966 r.

22 (149-170) Jadwiga Ostromęcka More