Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

Jost von Küssow, kapitan zamku Vígľaš (w sprawie jego pochodzenia i działalności w połowie XV wieku)

20 (7-26) Pavol Maliniak More
2.

Proces translokacji miasta Łeby


(The Process of the Translocation of Łeba)
14 (27-40) Zygmunt Szultka More
3.

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty


(The Great Map of The Duchy of Pomerania by Eilhard Lubinus – new facts)
27 (41-67) Bogna Górniak More
4.

Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Pomorzu Zachodnim w 1700 roku


(The Introduction of the Gregorian Calendar in Western Pomerania in 1700)
20 (69-88) Agnieszka Gut More
5.

Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger”


(Turning-Point in the Polish-German Relations in Spring 1939 in the Light of the ‘Stettiner General-Anzeiger’)
18 (89-106) Maciej Szukała More
6.

Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)


(The Book Must Conquer the Recovered Territories. On the Times of Pioneer Books and Book-Reading in Western Pomerania (1945–1949))
25 (107-131) Janina Kosman More
7.

„Wykupywanie towarów spożywczych trwa”, czyli rzecz o reakcjach społeczeństwa polskiego na kryzys kubański na przykładzie województwa szczecińskiego


(‘Buying out foodstuffs is going on’, or Something about the Polish Society’s Reactions to the Cuban Crisis Exemplified with the Szczecin Voivodeship)
12 (133-144) Katarzyna Rembacka More
8.

Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa


(Migration and Demographic Cha nges of a New Town at the Turn of 20th and 21st Centuries Exemplified with Borne Sulinowo)
15 (145-159) Michał Szuszczewicz More
9.

O czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science


(The power of citation. Publications of Szczecin’s scientists in the Web of Science)
13 (161-173) Renata Klimko More
10.

Obiektywna jakość życia w obszarze gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle Polski


(Objective living quality in the field of public utilities in the West Pomeranian voivodship)
12 (175-186) Barbara Kryk More
11.

Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna


(The human capital potential on West Pomerania. Spatial analysis)
21 (187-207) Maria Klonowska-Matynia More
*

Polska i Niemcy – wymiary sąsiedztwa. Nominowani i laureaci XVIII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

21 (209-229) Paulina Olechowska More
*

„Vom Löwen zum Adler”. Der Übergang Schwedisch Pommerns an Preussen 1815. Sesja z okazji włączenia Pomorza Szwedzkiego w 1815 roku do Pruskiego Pomorza

6 (229-234) Paweł Gut More
*

O Krzysztofie Celestynie Mrongowiuszu raz jeszcze. W Roku Mrongowiuszowym

34 (235-268) Zygmunt Szultka More
*

Omówienie książki Roberta Ryssa, Iść po granicy – artykuły, eseje, rozmowy, Szczecin 2015

3 (269-271) Anna Szczepańska-Dudziak More