Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
*

Wstęp


(Admission)
3 (5-7) Joanna A. Kościelna More
1.

PROPAGANDA III RZESZY W PRZEDDZIEŃ XI. LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W BERLINIE W 1936 ROKU (W ŚWIETLE „VÖLKISCHER BEOBACHTER” – NACZELNEGO ORGANU NSDAP)


(PROPAGANDA OF THE THIRD REICH ON THE EVE OF THE 11TH SUMMER OLYMPIC GAMES IN BERLIN IN 1936 (IN THE LIGHT OF ‘VÖLKISCHER BEOBACHTER’ – THE OFFICIAL ORGAN OF THE NSDAP))
34 (9-42) Miłosz Stępiński More
2.

MABUSE – ŻYD CZY NAZISTA?


(MABUSE – A JEW OR A NAZI?)
16 (43-58) Tomasz Kłys More
3.

PROPAGANDA A PRAWDA HISTORYCZNA – FRYDERYK II W FILMIE FABULARNYM III RZESZY


(PROPAGANDA VERSUS HISTORICAL TRUTH – FREDERICK II IN THE FEATURE FILMS OF THE THIRD REICH)
20 (59-78) Maciej Szukała More
4.

KULT PRZYWÓDCY W III RZESZY W FILMIE PROPAGANDOWYM TRIUMF WOLI


(THE CULT OF THE LEADER IN THE THIRD REICH IN THE PROPAGANDIST FILM THE TRIUMPH OF THE WILL)
28 (79-106) Wojciech Wichert More
5.

HEINRICH GEORGE (1893–1946): MIĘDZY SZTUKĄ A POLITYKĄ

27 (107-133) Joanna A. Kościelna More
6.

PRZECIW HITLERYZMOWI I WOJNIE. POLSKI FILM PROPAGANDOWY LONDYŃSKIEGO BIURA FILMOWEGO


(AGAINST HITLERISM AND WAR. THE POLISH PROPAGANDIST FILM OF THE LONDON FILM OFFICE)
10 (135-144) Wojciech Otto More
7.

OTAKAR VÁVRA I KINO PROTEKTORATU CZECH I MORAW


(OTAKAR VÁVRA AND THE CINEMA OF THE PROTECTORATE OF BOHEMIA AND MORAVIA)
19 (145-163) Mariusz Guzek More