Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2015

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Połabszczyzna zapomniana Część VII : Gotszalk, czyli zmienność fortuny

12 (7-18) Jerzy Strzelczyk More
2.

Z Pomorza do Wielkopolski. Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jako przyczynek do dyskusji

32 (19-50) Kamila Oleś More
3.

Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku

26 (51-76) Radosław Pawlik More
4.

Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku

14 (77-90) Ryszard Tomczyk More
5.

Udział jednostek cudzoziemskich Waffen-SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku

34 (91-124) Dariusz Wybranowski More
6.

Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim

19 (125-143) Adam Andrzej Urbanowicz More
7.

Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku

20 (145-164) Barbara Żakowska More
8.

Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Poza szlakiem. Źródła archeologiczne do dziejów małych miast Pomorza Środkowego, Część 1B, województwo koszalińskie, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria B-VIII, Archeologia, t. II, Koszalin 2012, ss. 532

2 (165-166) Agnieszka Matuszewska More
9.

Andrzej Kuczkowski, Cholin-Gollenberg-Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013, ss. 235

2 (167-168) Marcin Szydłowski More
10.

Der deutsche Sport auf dem Weg in die Moderne. Carl Diem und sein Zeit, red. Michael Krüger, LIT VERLAG Dr. W. Hopf, Berlin 2009, ss. 384

9 (168-176) Miłosz Stępiński More