Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 1968

Year of publication:1968

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

"Gryf" - szczeciński armator rybołówstwa dalekomorskiego

105 (5-109) Edmund Dobrzycki More
2.

Zarys rozwoju wielkotowarowych socjalistycznych przedsiębiorstw rolnych na Pomorzu Zachodnim

16 (111-126) Zygmunt Dowgiałło More
3.

Morskie szkolnictwo zawodowe w przedwojennej Gdyni

16 (127-142) Bolesław Koselnik More
4.

Zarząd Federalny Ziomkostwa Pomorskiego

14 (143-156) Dorota Jabłońska More
5.

Publikacje socjologiczne w serii "Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie

5 (157-161) Bożena Chmielewska More
6.

Informator o szczegółowym podziale administracyjnym województwa koszalińskiego

3 (161-163) --- More
7.

Rodowe nazwy miejscowe Pomorza

3 (163-165) H. Górnowicz More
8.

Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej na przykładzie Polski

7 (165-171) B. Gruchman More
9.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1968 r.

25 (173-197) Jadwiga Ostromęcka More