Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / t. 9, 2010
Światło i cień w Zającu Adolfa Dygasińskiego. Analiza leksykalno-stylistyczna
(Light and shadow in Zając (The Hare) by Adolf Dygasiński a lexico-stylistic analysis)

Authors: Urszula Sokólska
Uniwersytet Białostocki
Year of publication:2010
Page range:17 (257-273)

Abstract

The author of the paper discusses lexis imitating the play of light and shadow, various concentrations of brightness and darkness as well as mutual interpenetration of these two spheres. The analysis focused on semantic and contextual conditioning of words directly nominating light values (błyszczeć ‘to shine’, jaśnieć ‘to shine’, świecić ‘to glow, to shine’), words indicating not only objects, whose immanent trait is emitting light (jasne słońce lit. bright sun, świecący księżyc lit. shining moon, roziskrzone gwiazdy lit. sparkling stars), but also denotata, which situationally shine with refl ected light or light contrasted with a chromatic or achromatic colour (roziskrzone oczy lit. sparkling eyes, błyszczące łzy lit. shining tears, świecąca łysina lit. shiny bald patch, biała sierść błyskająca na tle zieleni lit. white hair fl ashing against a background of greenery).
Download file

Article file