Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2019.18-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019
W obronie literackich opisów przyrody

Autorzy: Kwiryna Handke
Warszawa
Słowa kluczowe: pisarz opis przyroda
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (5-17)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opisy przyrody niesłusznie są pomijane w toku lektury i uznawane za nudne fragmenty utworów epickich. Jest to częste zjawisko zwłaszcza w środowisku uczniowskim. Opisy przyrody stanowiły jedną z realizacji opisu – typowej techniki literackiej XIX wieku. De facto odznaczają się wieloma walorami: artystycznymi, estetycznymi, poznawczymi i edukacyjnymi, co w tym artykule zostało omówione i zilustrowane różnorodnymi fragmentami prozy Stefana Żeromskiego, wybitnego polskiego twórcy obrazów natury.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Żeromski, Stefan. Dzienniki. T. I–III. Warszawa: Czytelnik, 1953–1956.
2.Żeromski, Stefan. Pisma, red. Stanisław Pigoń. Warszawa: Czytelnik, 1947–1956.
3.Bartnicka, Barbara. Świat dźwięków. T. 4. serii Słownictwa pism Stefana Żeromskiego. Kraków: Universitas, 2002.
4.Cygan, Stanisław. Świat roślin. T. 9. serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Kraków: Universitas, 2007.
5.Handke, Kwiryna. Polszczyzna Stefana Żeromskiego. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012.
6.Handke, Kwiryna. Świat barw. T. 5. serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Kraków: Universitas, 2002.
7.Hutnikiewicz, Artur. Młoda Polska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
8.Sławiński, Janusz. „Opis”. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Jerzy Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1991, 643–651.
9.Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1991.