Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

W obronie literackich opisów przyrody

13 (5-17) Kwiryna Handke Więcej
2.

Komentarze metajęzykowe w Opisach niektórych okolic Polski Klementyny z Tańskich Hoffmanowej

12 (19-30) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
3.

Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego

12 (31-42) Aleksandra Ciarkowska Więcej
4.

Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa na podstawie kronik o Ogrodzie Saskim (wybrane cechy)

12 (43-54) Magdalena Czachorowska Więcej
5.

Językowe środki neutralizacji śmierci w listach Jarosława Iwaszkiewicza do zmarłego Jerzego Błeszyńskiego

20 (55-74) Andrzej S. Dyszak Więcej
6.

Obraz Boga w Raju Jacka Kaczmarskiego

15 (75-89) Izabela Kępka Więcej
7.

Uwodzenie okiem pragmalingwisty

17 (91-107) Katarzyna Kondzioła-Pich Więcej
8.

Od Listów z podróży do Ameryki (1876–1878) do Listów z Afryki (1891–1892), czyli o ewolucji warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza

15 (109-123) Danuta Kowalska, Magdalena Pietrzak Więcej
9.

[R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze – językowa kreacja miłości w polskojęzycznych lirykach Stefanii Trochanowskiej

17 (125-141) Joanna Rychter Więcej
10.

Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia pt. Fotoplastykon

20 (143-162) Agnieszka Szlachta Więcej
11.

Portret emocjonalny apostoła-zdrajcy w dramacie Karola Huberta Rostworowskiego Judasz z Kariothu (na podstawie analizy didaskaliów)

15 (163-177) Lucyna Warda-Radys Więcej
12.

O znaczeniu i formie zwrotu wycierać sobie gębę kimś, czymś we współczesnej polszczyźnie

12 (179-190) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska Więcej
13.

Zależności językowe między trzema edycjami Księgi Tobiasza z pierwszej połowy XVI wieku (zjawiska leksykalne i składniowe)

14 (191-204) Anna Lenartowicz-Zagrodna Więcej
14.

Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos

14 (205-218) Nina Pielacińska Więcej
15.

Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie – kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego

10 (219-228) Adrianna Seniów Więcej
16.

Autotautogram, czyli raz jeszcze w sprawie zabaw Juliana Tuwima brzmieniową warstwą leksyki

11 (229-239) Urszula Sokólska Więcej
17.

Antroponimy nieoficjalne na językowym pograniczu słowacko-polskim

11 (241-251) Marcela Szczerbová Więcej
18.

Gabriela Dziamska-Lenart, Frazeografia polska. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018

5 (253-257) Bogdan Walczak Więcej