Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 9, 2010
Angielskie zapożyczenia fonetyczne i grafi czne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku

Autorzy: Ksenia Małgorzata Olkowska
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2010
Liczba stron:47 (161-207)

Abstrakt

The aim of this article is to analyse phonetic and graphic mechanisms of the English borrowings adaptation to the Polish language at the turn of the 21st century. The lexemes taken into consideration are collected from Wielki słownik wyrazów obcych (ed. 2003) and Uniwersalny słownik języka polskiego (ed. 2003). However, the author has chosen only those lexemes that are not found in Słownik wyrazów obcych (ed. 1995) and Słownik języka polskiego (ed. 1993). Additionaly, the material has been verifi ed with Trzaski, Everta, Michalskiego encyklopedyczny słownik wyrazów obcych (ed. 1939). In this way the linguistic base constitutes of 299 words. Moreover, the newest phonetic and graphic adaptations of the lexemes borrowed before the year 1995 has been gathered, so the fi nal number of the lexemes is 324. For the sake of clarity, fi rst vowels and then consonants are analysed as far as the phonetic adaptation is concerned. Next, the graphic and phonetic-graphic mechanisms are described in detail. The fi nal stage is the analysis of the semantic fi elds in which the newest English borrowings appear the most frequently.
Pobierz plik

Plik artykułu