Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 9, 2010

Rok wydania:2010

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (5-6) --- Więcej
1.

Tytulatura w korespondencji Ignacego Krasickiego w latach 1743–1764

15 (7-21) Iwona Bałut Więcej
2.

Regionalizacja czy unifi kacja leksyki? Uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych

9 (23-31) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
3.

Formuły końcowe w listach Adama Mickiewicza

10 (33-42) Beata Błażyńska Więcej
4.

Staropolskie sposoby leczenia w „krzywym zwierciadle” widziane (na podstawie Ogrodu fraszek Wacława Potockiego)

12 (43-54) Władysława Bryła Więcej
5.

Genologiczne ukształtowanie listów dedykacyjnych Marcina Czechowica

13 (56-68) Magdalena Hawrysz Więcej
6.

Wyrażenie biały kruk w dziejach języka polskiego

12 (69-80) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska Więcej
7.

Zielnik Stefana Falimirza z 1534 roku a słownik Calepina z 1588 roku

5 (81-85) Lucyna Agnieszka Jankowiak Więcej
8.

Określenia temporalne w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja

13 (87-99) Danuta Kowalska Więcej
9.

Elementy religijne w Rejowym opisywaniu faz życia człowieka

12 (101-112) Dorota Kozaryn Więcej
10.

Posłaniec w dawnych i współczesnych przekładach biblijnych i koranicznych

12 (113-124) Joanna Kulwicka Więcej
11.

Piotr Poznańczyk a Biblia Leopolity, czyli o XVI-wiecznych edycjach Księgi Syracha

13 (125-137) Anna Lenartowicz Więcej
12.

Od subiekta do bogatego kupca – językowa kreacja Stanisława Wokulskiego

22 (139-160) Róża Modrzejewska Więcej
13.

Angielskie zapożyczenia fonetyczne i grafi czne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku

47 (161-207) Ksenia Małgorzata Olkowska Więcej
14.

Nazwania sakramentu chrztu w kazaniach Piotra Skargi

11 (209-219) Anna Paluszak-Bronka Więcej
15.

Peryfrazy nazwy niebo w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

14 (221-234) Joanna Rychter Więcej
16.

Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Bolesława Prusa

21 (235-255) Adrianna Seniów Więcej
17.

Światło i cień w Zającu Adolfa Dygasińskiego. Analiza leksykalno-stylistyczna

17 (257-273) Urszula Sokólska Więcej
18.

Elementy dialogowości w Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku. Część II. Odsyłacze

10 (275-284) Agnieszka Szczaus Więcej
19.

Witolda Mańczaka teoria nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – koncepcja zasadna czy błędna?

10 (285-294) Bogdan Walczak Więcej
20.

[rec.] Dorota Kozaryn, Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

3 (295-297) Bożena Matuszczyk Więcej