Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 9, 2010
Nazwania sakramentu chrztu w kazaniach Piotra Skargi

Autorzy: Anna Paluszak-Bronka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy
Data publikacji całości:2010
Liczba stron:11 (209-219)

Abstrakt

The article shows the names of the sacrament of baptism used in Piotr Skarga’s sermons. The analyzed material has been taken from Kazania o ſiedmi sakramentach published in 1600 in Krakow by A. Piotrowczyk publishing house, whereas the comparative material has originated from Słownik polszczyzny XVI wieku and other publications about religious language, which are enumerated in the bibliography. The analysis of the materials shows that Skarga has not created new names for the sacrament of baptism. They have the same forms as in the Bible or in the papers of Church Fathers, namely baptism, the sacrament of the baptism. The preacher uses also comparisons and metaphors, eg. bath-house, revival, circumcision.
Pobierz plik

Plik artykułu