Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 9, 2010
Regionalizacja czy unifi kacja leksyki? Uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych

Autorzy: Danuta Bieńkowska
Uniwersytet Łódzki

Elżbieta Umińska-Tytoń
Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:2010
Liczba stron:9 (23-31)

Abstrakt

The article is the result of carrying out the opinion poll among the students of Polish Philology Departament of University of Łódź made with the questionnaire about the research on lexical regionalisms designed at Bogusław Dunaj’s MA seminar. The results of the research as well as its course were the basis of designing a number of methodological remarks and asking the question whether the regionalization of the lexis is still an ongoing process.
Pobierz plik

Plik artykułu