Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 9, 2010
Peryfrazy nazwy niebo w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

Autorzy: Joanna Rychter
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2010
Liczba stron:14 (221-234)

Abstrakt

The article includes functional characteristics of 30 periphrases of a word sky found in the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. The study herein aims to determine the literary and cultural motives of described periphrases, and the scope of their originality.
Pobierz plik

Plik artykułu