Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 9, 2010
[rec.] Dorota Kozaryn, Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Autorzy: Bożena Matuszczyk
Uniwersytet Gdański
Rok wydania:2010
Liczba stron:3 (295-297)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu