Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009
Wzorzec stylistyczny polszczyzny biblijnej w pierwszej połowie XVI wieku

Autorzy: Danuta Bieńkowska
Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:2009
Liczba stron:11 (29-39)

Abstrakt

The article describes the stylistic shape of biblical Polish language in the fi rst half of 16th century. This stylistic aspect has been analyzed in two perspectives. The fi rst one – the contemporary reception – shows several opinions of scientists, who work on the language of old Polish religious texts; the second perspective is the current language custom from the period of the texts’ creation. Materials for the second type of analysis were excerpted from the stylistic and language comments made upon creating the biblical texts by their authors and from the discussion led between Jan Sandecki-Malecki, Stanisław Murzynowski and Jan Seklucjan.
Pobierz plik

Plik artykułu