Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009

Rok wydania:2009

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (5-6) --- Więcej
1.

Zakłócenia w komunikacji językowej w dzisiejszej Polsce

15 (13-27) Kwiryna Handke Więcej
2.

Wzorzec stylistyczny polszczyzny biblijnej w pierwszej połowie XVI wieku

11 (29-39) Danuta Bieńkowska Więcej
3.

Formy adresatywne w nagłówkach listów Adama Mickiewicza

8 (39-46) Beata Błażyńska Więcej
4.

Biały jak paulin, czarny jak miód prastary. O konkretyzacji prototypowej barwy białej i czarnej w historii języka polskiego

12 (47-58) Magdalena Czachorowska Więcej
5.

Wzory XVI-wiecznej polemiki religijnej w świetle pism Marcina Czechowica (rekonesans)

12 (59-70) Magdalena Hawrysz Więcej
6.

Kilka uwag o historii nazw ziół z poradnika Piotra Krescencjusza (1571)

11 (71-81) Joanna Kamper-Warejko Więcej
7.

Przekładowy słownik niemiecko-polski z połowy XIX wieku jako zapis językowej świadomości słownikarza

11 (83-93) Bogusław Nowowiejski Więcej
8.

O sakramencie pokuty w kazaniach ks. Piotra Skargi – rozważania językoznawcy

12 (95-106) Anna Paluszak-Bronka Więcej
9.

Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

17 (107-123) Joanna Rychter Więcej
10.

Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Elizy Orzeszkowej

17 (125-141) Adrianna Seniów Więcej
11.

Uwagi metajęzykowe w Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego (1749)

9 (143-151) Agnieszka Szczaus Więcej
12.

Wzorce niewerbalnych zachowań komunikacyjnych w XIX wieku (na podstawie kodeksów obyczajowych)

13 (153-165) Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
13.

Język polski wśród języków Europy dawniej i dziś

10 (167-176) Bogdan Walczak Więcej
14.

Osobliwości leksykalne w (staro)-cerkiewno-słowiańskim lekcjonarzu ze Starego Testamentu a leksyka w paralelnych miejscach (staro)polskich Biblii

9 (178-186) Mirosława Wronkowska-Dimitrowa Więcej
15.

[rec.] Ewa Deptuchowa, Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofi i, Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008

2 (188-189) Bogdan Walczak Więcej
16.

[rec.] Aleksandra Janowska, Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007

4 (190-193) Bogdan Walczak Więcej
17.

[rec.] Jan Ożdżyński, Konteksty kulturowe słownictwa flisackiego, Oficyna Wydawnicza Edukacja, Kraków 1998

4 (193-196) Katarzyna Wilanowska Więcej
18.

[rec.] Maciej Rak, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym), Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2007,

8 (196-203) Błażej Osowski Więcej