Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009
Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Autorzy: Joanna Rychter
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2009
Liczba stron:17 (107-123)

Abstrakt

The article includes characteristics of 63 periphrases of astronomical and meteorological names selected from poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. This elaboration attempts to establish poet’s literatural and cultural motivations behind these periphrases as well as degree of originality. Additionally, it indicates functionality of these periphrases.
Pobierz plik

Plik artykułu