Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009
[rec.] Maciej Rak, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym), Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2007,

Autorzy: Błażej Osowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data publikacji całości:2009
Liczba stron:8 (196-203)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu