Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009
Biały jak paulin, czarny jak miód prastary. O konkretyzacji prototypowej barwy białej i czarnej w historii języka polskiego

Autorzy: Magdalena Czachorowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy
Rok wydania:2009
Liczba stron:12 (47-58)

Abstrakt

The article describes conceptual patterns for blackness and whiteness that were formed as the polish language evolved. The author analyzes constructions, which can be found in the early lexicographic works. She also presents us with stabilizing tendencies, the gain of formation and describes primary – being the essence of the meaning of the colour – and secondary prototype references. Additionally material taken from contemporary vocabularies, providing for comparisons – prototypes is being presented.
Pobierz plik

Plik artykułu