Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009
[rec.] Aleksandra Janowska, Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007

Autorzy: Bogdan Walczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rok wydania:2009
Liczba stron:4 (190-193)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu