Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009
[rec.] Jan Ożdżyński, Konteksty kulturowe słownictwa flisackiego, Oficyna Wydawnicza Edukacja, Kraków 1998

Autorzy: Katarzyna Wilanowska
Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2009
Liczba stron:4 (193-196)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu