Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009
O sakramencie pokuty w kazaniach ks. Piotra Skargi – rozważania językoznawcy

Autorzy: Anna Paluszak-Bronka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rok wydania:2009
Liczba stron:12 (95-106)

Abstrakt

The article shows the names of the sacrament of penance used in Piotr Skarga’s sermons. The analyzed material has been taken from Kazania o śiedmi Sákrámentách, published in 1600 in Krakow by Andrzej Piotrkowczyk publishing house, whereas the comparative material has originated from Słownik polszczyzny XVI wieku and other publications about religious language, which are enumerated in the bibliography. The analysis of the materials shows that Skarga has not created new names for the sacrament of conversion. They have the same forms as in the Bible or in the papers of Church Fathers, namely penance, the sacrament of the confession, the sacrament of the penance, reconciliation, absolution. The preacher uses also comparisons and metaphors, eg. bathhouse, plank (second plank), as shipwreck plank, for showing the doctrine of the sacrament precisely.
Pobierz plik

Plik artykułu