Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 8, 2009
[rec.] Ewa Deptuchowa, Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofi i, Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008

Autorzy: Bogdan Walczak
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2009
Liczba stron:2 (188-189)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu