Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr jubileuszowy 2023

Special Issue
Year of publication:2024

Information

Special edition issued on the occasion of the 30th anniversary of the journal "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie"

# Title Page range Authors Actions
1.

Wstęp. 30-lecie „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”


(Introduction. 30th anniversary of “Koszalin-Kolobrzeg Studies”)
2 (7-8) Zbigniew Zieliński More
2.

Od redakcji


(From the Editor)
2 (9-10) --- More
3.

30 lat istnienia „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich” jako świadectwo potencjału i rozwoju koszalińskiego środowiska teologicznego


(30 years of “The Koszalin-Kolobrzeg Studies” as a testimony to the potential and development of Koszalin’s theological community)
14 (11-24) Radosław Mazur More
4.

11 lat istnienia „Rocznika Skrzatuskiego”


(11 years of “The Skrzatusz Annals”)
16 (25-40) Tadeusz Ceynowa More
5.

Rola czasopism naukowych w tworzeniu środowiska naukowego


(The role of scientific journals in creating a scientific community)
10 (41-50) Aneta Krupka More
6.

Ignacy Jeż – pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski (1972–1992)


(Ignacy Jeż – first bishop of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese (1972–1992))
24 (51-74) Łukasz Łukaszewicz More
7.

Bibliografia zawartości


(Bibliography of contents)
36 (75-110) --- More