Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 25 2018

Year of publication:2018

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Uwagi Ludwiga Wittgensteina na temat Pisma Świętego


(Ludwig Wittgenstein’s remarks on the Scripture)
15 (11-25) Piotr Goniszewski More
2.

Przepowiadanie apostolskie w tajemnicy objawienia Bożego


(The apostolic proclamation in the mystery of the revelation of God)
9 (27-35) Janusz Królikowski More
3.

Wąż uczyniony przez Mojżesza i wąż z Edenu. Od tradycji historycznej do koncepcji teologicznej


(The serpent made by Moses and the serpent from Eden. From historical tradition to theological concept)
30 (37-66) Janusz Lemański More
4.

Święta Rodzina – żywą ikoną Trójcy Świętej


(The Holy Family as a living Icon of the Holy Trinity)
14 (69-82) Paweł Błasiak More
5.

What is invariant? On the possibility and perspectives of the evolutionary theology

19 (83-101) Wojciech Grygiel More
6.

Actio i contemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy M. Lament


(Actio and contemplatio – two wings of the apostolate blessed Bolesława M. Lament)
10 (103-112) Radosław Kimsza More
7.

L’atto di appartenenza alla Chiesa secondo Karl Rahner


(The membership of the Church according to Karl Rahner)
21 (113-133) Andrzej Proniewski More
8.

Franciszek Blachnicki – uomo pasquale e libero uno sguardo storico-pastorale


(Franciszek Blachnicki – a paschal and free man. From the historical and pastoral perspective)
11 (135-145) Dariusz Wypych More
9.

Kradzież w wypadku koniecznym w systemach totalitarnych


(Theft in case of necessity in totalitarian systems)
13 (147-159) Jarosław Zieliński More
10.

Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym


(New paradigms of education in the digital environment)
13 (163-175) Krzysztof Łuszczek More
11.

Wskazania wychowawcze we współczesnym nauczaniu Kościoła


(Educational indications in the contemporary teaching of the Church)
13 (177-189) Radosław Mazur More
12.

Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności


(Catholic education facing challenges of contemporary times)
15 (191-205) Kazimierz Misiaszek More
13.

Polska pedagogika katolicka a wychowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności społecznej w szkołach katolickich


(Catholic pedagogy and education of young people for social responsibility)
15 (207-221) Aldona Zakrzewska More
14.

Relacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem w myśli Macieja Zięby OP


(Relationship between Christianity and capitalism according to Maciej Zięba OP)
16 (225-240) Karol Jasiński More
15.

Ustalenie istnienia lub nieistnienia, unieważnienie i rozwiązanie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym oraz stwierdzenie nieważności i rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego


(The judgement of the existence or non-existence, nullity and the dissolution of marriage in the Polish family law declaration of invalidity and dissolution of marriage in the Canon law of the Catholic Church)
20 (241-260) Karolina Rozmiarek More
16.

Nowe czasy – nowe możliwości. Polityka w nowej przestrzeni politycznej

113 (161-273) Ewa Wnuk More
17.

Ks. Andrzej Józef Delerdt, Źródło łask Boskich nieprzebrane. Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia, pod red. A. Borysowskiej, ks. T. Ceynowy, Szczecin 2017, ss. 59


(Rev. Andrzej Józef Delerdt, A spring of boundless God’s grace: The Sorrowful Mother of God in Skrzatusz and Her history, A. Borysowska, Rev. T. Ceynowa, eds., Szczecin 2017, 59 p)
3 (277-279) Jarosław Wąsowicz More
18.

Karol Tarnowski, W mroku uczonej niewiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 340


(Karol Tarnowski, In the darkness of learned ignorance, University of Lodz (Łódź) Publisher, Lodz (Łódź) 2017, 340 p)
3 (281-283) Marcin Napadło More
19.

Sprawozdanie z konferencji naukowej Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej, Koszalin, 18 listopada 2017 r.


(A report on an academic conference: Liturgy and liturgical music in the contemporary theological debate, Koszalin, November 18, 2017)
10 (285-294) Łukasz Bilski More
20.

Sympozjum naukowe Święty Otton. Apostoł Pomorza (Słupsk, 4 grudnia 2017 r.)


(An academic symposium on St. Otto, the Apostle of Pomerania (Slupsk (Słupsk), December 4, 2017))
4 (295-298) Krystyna Krawiec-Złotkowska More
21.

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Wychowanie katolickie w dobie współczesnych przemian, Koszalin, 6 maja 2017 r.


(A report on an academic symposium: The Catholic upbringing in times of contemporary transformations, Koszalin, May 6, 2017)
4 (299-302) Radosław Mazur More