Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, podjęła próbę stworzenia forum prezentacji osiągnięć i dylematów związanych z szeroko pojętymi finansami. Chcielibyśmy, aby w tworzeniu czasopisma naukowego wzięli udział przedstawiciele świata nauki i praktyki z polski jaki i spoza granic kraju, tak, by czasopismo nabrało międzynarodowego charakteru.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów z zakresu:

- Finansów przedsiębiorstwa,
- Finansów publicznych,
- Rynków finansowych,
- Systemów podatkowych,
- Finansów behawioralnych,
- Bankowości,
- Ubezpieczeń,
- Rachunkowości.

Nr ISSN 2544-199X

Czasopismo indeksowane jest w bazach referencyjnych:

- BazEkon,

- CABI,

- Index Copernicus,

- Baz Hum.

 

W związku z tym, że jest to nowopowstałe czasopismo aktualnie nie ma przyznanych punktów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja czyni starania, aby publikowane artykuły zachowywały najwyższe standardy naukowe, merytoryczne, jak również edytorskie tak, aby przy najbliższej ocenie czasopismo uzyskało jak najwyższą punktację.

Publisher

Szczecin University Press