Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2016.1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (1) 2016
Analiza i ocena wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na kondycję finansową organizacji ze statusem pożytku publicznego

Autorzy: Agata Lewandowska
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe organizacje pożytku publicznego kwota wolna od podatku podatek dochodowy od osób fizycznych
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (47-59)
Klasyfikacja JEL: E62 E63 G17 G18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – artykuł jest próbą ukazania wpływu prognozowanego zwiększenia kwoty wolnej od podatku na kondycję organizacji pozarządowych ze statusem pożytku publicznego. W artykule podjęto zagadnienia związane z genezą zjawiska wspólnotowości i filantropii, początków systemu polityki społecznej, z powstaniem i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Polsce oraz organizacji non profit posiadających status organizacji pożytku publicznego. Przybliżono pojęcie ekonomii społecznej oraz scharakteryzowano najczęściej powstające w Polsce typy organizacji pozarządowych. W kolejnych akapitach przedstawiono sytuację finansową i uwarunkowania działania organizacji III sektora, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu funkcjonowania organizacji pozarządowych posiadających statut organizacji pożytku publicznego. Metodyka badania – analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne. Wynik – próba analizy i oceny wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na działalność organizacji posiadających status OPP. Wartość – w artykule przeanalizowano proponowane zmiany wysokości kwoty wolnej od podatku i jej możliwy wpływ na sytuację organizacji ze statusem organizacji pożytku publicznego w Polsce. Zmiany opisano i oceniono na tle wcześniejszych regulacji. Analiza wskazuje na problemy z implementacją oraz interpretacją niektórych zapisów i trudności w stosowaniu wprowadzanych przepisów z powodu ich niedostosowania i niejednoznaczności.
Pobierz plik

Plik artykułu