Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 20.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Development of equity regulations in the Basel framework nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
2. Wpływ wsparcia z funduszy unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
3. Wysokość składki ubezpieczenia OC oraz determinanty jej zróżnicowania nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
4. The importance of commercial credit for business in Portugal nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
5. Analiza i ocena wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na kondycję finansową organizacji ze statusem pożytku publicznego nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
6. Współpraca instytucji finansowych z sektorem FinTech nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
7. Household financial planning with financial advisory assistance nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
8. Problemy funkcjonowania Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
9. Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
10. Ist der Euro sicher? nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
11. Świadomość studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych a skłonność do oszczędzania na cele emerytalne – analiza badania ankietowego nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
12. Organizacja i funkcjonowanie związków międzygminnych w Polsce nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
13. Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
14. Grundsätze und Auswirkungen der Sparpolitik in Deutschland nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
15. Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
16. Finanzierungstrends mittelständischer Konzerne auf Basis der Konzernrechnungslegung – eine kritische Analyse am Beispiel der Region Osnabrück nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
17. Czynniki optymalizacji struktury kapitału. Praktyczna weryfikacja nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
18. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe a małe i średnie przedsiębiorstwa – wzajemne interakcje nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
19. Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
20. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej – Innowacje w bankowości i finansach nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
Strona