Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 57 (2022)

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
4 (1-4) --- More
1.

Krytyka poznania w marburskiej szkole neokantyzmu: Hermanna Cohena ujęcie platońskiego idealizmu w perspektywie kantowskiej logiki transcendentalnej


(Criticism of cognition at the Marburg school of neo-Kantism: Hermann Cohen’s approach to Platonic idealism in the perspective of Kant’s transcendental logic)
19 (5-23) Anna Musioł More
2.

Czy istnieje percepcja nieuwarunkowana? Wittgenstein a Bohm


(Is there unconditional perception? Wittgenstein and Bohm)
24 (25-48) Katarzyna Gurczyńska-Sady More
3.

Panenteizm a teizm klasyczny. Uwagi na kanwie Jacka Wojtysiaka krytyki stanowiska Józefa Życińskiego


(Panentheism and classical theism.Comments on the basis of Jacek Wojtysiak's criticism of Józef Życiński's position)
21 (49-69) Piotr Gutowski More
4.

Autointerpretacja osoby i problem „mocnego wartościowania” w filozofii Charlesa Taylora


(Self-interpretation of person and the problem of “strong valuation” in Charles Taylor’s philosophy)
20 (71-90) Mariusz Wojewoda More
5.

Idea równości dla społeczności LGBT w kontekście praw człowieka


(The concept of equality for the LGBT people in the context of human right)
23 (91-113) Joanna Hańderek, Katarzyna Zawadzka More
6.

Primo Leviego „przemoc zbędna”: rozwinięcie pojęcia


(Primo Levi's "useless violence": extension of the notion)
21 (115-135) Marcin Jaranowski More