Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39 (2017)

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
4 (1-4) --- More
1.

Probabilistic theism and the problem of evil

13 (5-17) Dariusz Łukasiewicz More
2.

Rational vs. Mystical Readings of Aristotle’s Nous Poietikos Introduction to the Subject and Overview of Central Positions

17 (19-35) Sonia Kamińska More
3.

Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X.

11 (37-47) Sonia Kamińska More
4.

Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)


(The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
24 (49-72) Natasza Szutta More
5.

Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.


(PLATONISM IN STRUCTURALIST INQUIRIES IN THE PHILOSOPHY OF SPACETIME. AN ATTEMPT OF APPLYING JÓZEF ŻYCIŃSKI’S PHILOSOPHICAL THOUGHT)
24 (73-96) Damian Luty More
6.

Mit i mity w filozofii Paula Feyerabenda


(MYTH AND MYTHS IN FEYERABEND’S PHILOSOPHY)
20 (97-116) Dorian Mączka More