Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 32 (2015)

Year of publication:2015

Information

CC BY-SA

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Wartość osobowa


(Person's value)
45 (4-48) Mirosław Rutkowski More
2.

Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych


('White lie' in medical practice from perspective of selected ethical theories)
21 (49-69) Agata Janaszczyk, Krzysztof Sobczak More
3.

Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych


(Nondirective approach in genetic counseling concerning reproductive choices)
21 (71-91) Olga Dryla More
4.

Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku


(Karl Jaspers’ relationship with classical philosophical anthropology of XXth century)
20 (93-112) Maciej Urbanek More
5.

Teologia jako nauka formalna


(Theology as a Formal Science)
30 (113-142) Łukasz Remisiewicz More