Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.43-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 43 (2018)
Bóg pokutujący: o zbędności teodycei (Atoning God – on the Uselessness of Theodicy)

Autorzy: Ireneusz Ziemiński ORCID
Uniwersytet Szczecinski
Słowa kluczowe: Bóg zło grzech pokuta teodycea
Rok wydania:2018
Liczba stron:20 (23-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy niemożliwości usprawiedliwienia wszechmocnego i w pełni dobrego Boga za to, że toleruje zło w świecie przez siebie stworzonym. Podstawową trudnością wszelkich argumentów teodycealnych jest to, że prowadzą do moralnego relatywizmu – ewidentne zło uznają za dobro tylko dlatego, że zostało uczynione, nakazane lub dopuszczone przez Boga. W tej sytuacji istnieją tylko dwa możliwe rozwiązania problemu zła w świecie: albo Bóg nie istnieje, albo – jeśli istnieje i stworzył świat – czyni zło, za które powinien dobrowolnie od-pokutować.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brandstaetter R. (1983). Prorok Jonasz. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
2.Brandys K. (1974). Miasto niepokonane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
3.Brandys K. (1991). Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
4.Bremer J. (2002). Hiob. Obrońca własnej prawości. Kraków: Wydawnictwo WAM.
5.Camus A. (2004). Upadek. Tłum. J. Guze. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
6.Cioran E. (1992). Na szczytach rozpaczy. Tłum. I. Kania. Kraków: Oficyna Literacka.
7.Daniélou J., Marrou H. I. (1984). Historia Kościoła. Od początków do roku 600. Tłum. M. Tarnowska. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
8.Dobraczyński J. (1958a). Utwory wybrane. T.I. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
9.Dobraczyński J. (1958b). Utwory wybrane. T.II. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
10.Dobraczyński J. (1970). Wybrańcy gwiazd. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
11.Dobraczyński J. (1971). Niezwyciężona Armada. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
12.Dobraczyński J. (1973). Klucz mądrości. Warszawa Instytut Wydawniczy Pax.
13.Dobraczyński J. (1977a). Cień ojca. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
14.Dobraczyński J. (1977b). Tylko w jednym życiu. Wspomnienia. Warszawa: Instytut Wydawni-czy Pax.
15.Dobraczyński J. (1978). Bramy Lipska. Warszawa: Iskry.
16.Dobraczyński J. (1979). Błękitne hełmy na tamie. Warszawa: Iskry.
17.Dobraczyński J. (1982). Najeźdźcy. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
18.Dobraczyński J. (1983). Samson i Dalila. Warszawa: Iskry.
19.Dobraczyński J. (1985). Grom uderza po raz trzeci. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
20.Dobraczyński J. (1986). Listy Nikodema. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
21.Dobraczyński J. (1987). O każdego człowieka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
22.Dostojewski F. (2002). Bracia Karamazow. Tłum. A. Wat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
23.Frank D. H., Leaman O. (2009). Historia filozofii żydowskiej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
24.Gadacz T. (2010). Cierpienie i miłosierdzie. Pytania do ks. Józefa Tischnera i Jana Pawła II. W: D. Łukasiewicz, M. K. Siwiec, S. Warzyński (red.), Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa (s.33-45). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
25.Hume D. (1962). Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii. Tłum. A. Hochfel-dowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
26.Judycki S. (2014). Kim był (jest) Jezus z Nazaretu? Antropologizm i eksternalizm. W związ-ku z książką Mariana Grabowskiego Pomazaniec. W: M. Grabowski. Pomazaniec. Kontynu-acja i dyskusja, red. M. Pszanowski (s.267-371). Poznań – Kraków: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze; Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”; Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów.
27.Kossak Z. (1969). Król trędowaty. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
28.Kossak Z. (2014). Błogosławiona wina. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
29.Krąpiec M. A. (1962). Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
30.Leibniz G. W. (2001). Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła. Tłum. M. Frankiewicz. Warszawa” Wydawnictwo Naukowe PWN.
31.Mackie J.L. (1997). Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga. Tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32.Mickiewicz A. (1983). Dzieła. T.3: Utwory dramatyczne. Warszawa: Czytelnik.
33.Oz A. (2018). Do fanatyków. Trzy refleksje. Tłum. L. Kwiatkowski. Poznań: Dom Wydawni-czy Rebis.
34.Sloterdijk P. (2013). Gorliwość Boga. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
35.Swinburne R. (1998). Providence and the Problem of Evil. Oxford: Clarendon Press.
36.Tischner Ł. (2013). Gombrowicza milczenie o Bogu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
37.Wańkowicz M. (1982). Szkice spod Monte Cassino. Warszawa: Wiedza Powszechna.
38.Wierzbicki A. M. (2010). W poszukiwaniu sensu cierpienia, przemijania i śmierci. W: D. Łukasiewicz, M. K. Siwiec, S. Warzyński (red.), Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa (s.23-32). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
39.Wojtyła K. (Jan Paweł II). (2004). Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski. Kraków: Wydawnictwo Znak.
40.Zieliński T. (2001). Religie świata antycznego. T.3: Hellenizm a judaizm. Toruń: Wydawnic-two Adam Marszałek.
41.Ziemiński I. (2013). Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej. Poznań – Kra-ków: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze; Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”; Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Domi-nikanów.
42.Ziemiński I. (2015). Dlaczego Bóg czyni zło? O trudnościach teodycei. Filozofia Religii. Pismo Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii, 2 (1), 27-82.
43.Ziemiński I. (2016). Eschatologia filozoficzna. Wokół książki „Życie wieczne”. Kraków: Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”; Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów.