Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.46-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 46 (2019)
Problem interpretacji zasady Fiat iustitia, ruat coelum (The Problem of Interpretation of the Principle fiat iustitia, ruat coelum)

Autorzy: Wojciech Lewandowski ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: fiat iustitia ruat coelum absolutyzm sprawiedliwość katastrofa
Rok wydania:2019
Liczba stron:19 (5-23)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Większość konsekwencjalnych i deontologicznych interpretacji zasady fiat iustitia, ruat coelum nie pozwala na stosowanie jej do rozstrzygania praktycznych problemów. Artykuł przedstawia propozycję takiej interpretacji, przy której zasada ta może służyć jako reguła praktyczna. Interpretacja ta zakłada, że fiat iustitia, ruat coelum stosuje się do ostatecznych decyzji, które wpływają na ocenę całego życia podmiotu lub ludzkości. Sukces tej interpretacji zależy od tego, czy brak moralnie dopuszczalnych możliwości uniknięcia indywidualnej lub globalnej katastrofy może stanowić rację do jej zaakceptowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bentham, J. (1789/2005). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Red. J.H. Burns, H.L.A. Hart. Oxford: Clarendon Press.
2.Butcharov, P. (2006). Ethics dehumanized. W: T. Hogan, M. Timmons (red.), Metaethics after Moore (s. 367–390). Oxford: Clarendon Press.
3.Donagan, A. (2014). The Theory of Morality. Chicago: University of Chicago Press.
4.Dworkin, R. (1993). Life’s Dominion: An Argument about Abortion, Euthanasia and Individual Freedom. New York: Alfred A. Knoppf.
5.Fried, Ch. (1978). Right and Wrong. Cambridge, MA: Harvard University Press.
6.Glover, J., Scott-Taggart, M. (1975). It Makes No Difference Whether Or Not I Do It. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, 49, 171–209.
7.Hare, R. (1977a). Sprawiedliwość i równość. Etyka, 15, 143–144.
8.Hare, R. (1977b). Freedom and Reason. Oxford: Clarendon Press.
9.Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności. Tłum. M. Klimowicz. Kraków: Platan.
10.Kamm, F.M. (2006). Intricate Ethics. Rights, Responsibilities and Permissible Harm. Oxford: Oxford University Press.
11.Kamm, F.M. (2013). Bioethical Prescriptions. To Create, End, Choose and Improve Lives. Oxford: Oxford University Press.
12.Kant, I. (1979/2005). Metafizyka moralności. Tłum. E. Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Kant, I. (1795/1995). O wiecznym pokoju. Tłum. F. Przybylak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
14.Liebs, D. (2014). Das Rechtssprichwort Fiat iustitia et pereat mundus. Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, 61, 83–95.
15.Mansfield, W.M. R. v. Wilkes 4 Burr 2527 [98 ER 327], 1770.
16.Moore, G.E. (1903/2003). Zasady etyki. Tłum. C. Znamierowski. Warszawa: Altaya DeAgostini.
17.Rashdall, H. (1907). The Theory of Good and Evil. Vol. 1. Oxford: Clarendon Press.
18.Radbruch, G. (1937). O celu prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 325–336.
19.Saja, K. (2015). Etyka normatywna: między konsekwencjalizmem a deontologią. Kraków: Universitas.
20.Scheffler, S. (1982). The Rejection of Consequentialism. Philosophical Investigation of the Considerations Underlying Rival Moral Conceptions. New York: Oxford University Press.
21.Scheler, M. (1923/1976). O zjawisku tragiczności. W: Arystoteles, D. Hume, M. Scheler, O tragedii i tragiczności. Tłum. W. Tatarkiewicz, T. Tatarkiewiczowa, R. Ingarden (s. 49–95). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
22.Shaw, W.H. (1995). Moore on Right and Wrong: the Normative Ethics of G.E. Moore. Dordrecht–Boston: Kluwer Academic Publishers.
23.Sidgwick, H. (1907). The Methods of Ethics. London: Macmillan and Company.
24.Watson, W. (1602/1974). A Decacordon of Ten Quodlibetical Questions concerning Religion and State. IIkley: Scolar Press.
25.Wheeler, A.M. (1986). Donagan on fiat iustitia, ruat caelum. Ethics, 4 (96), 873–875.
26.Williams, B. (1973). Against Utilitarianism. W: B. Williams, J.J.C. Smart, Utilitarianism For and Against (s. 75–150). Cambridge: Cambridge University Press.
27.Williams, B. (1995). Utilitarianism and Self-Indulgence. W: B. Williams, Moral Luck (s. 20–53). Cambridge: Cambridge University Press.
28.Woodard, Ch. (2008). Reasons, Patterns and Cooperation. London–New York: Routledge.
29.Zajadło, J. (2013). Łacińska terminologia prawnicza. Warszawa: Wolters Kluwer.