Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.28-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2019 (28)
Commentary (gloss) to the resolution of the panel of seven judges of the Supreme Court of 20 March 2019, I KZP 15/18

Authors: Kamil Siwek ORCID
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: extraordinary leniency cumulative fine extraordinary punishment counteracting drug addiction crime
Data publikacji całości:2019
Page range:14 (207-220)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 442

Abstract

The paper addresses the issue of an extraordinarily lenient penalty for crimes threatened with mandatory cumulative penalties of deprivation of liberty and fines. It was established that Article 60 § 6, point 2 of the Criminal Code clearly resolves this issue in a positive way and provides for imposing only the penalty of deprivation of liberty as an exceptionally lenient penalty. Thus, the author questioned the assertion that the extraordinary leniency in respect of the cumulative sanctions of imprisonment consists in the meting out of a sentence of imprisonment not less than one third of the lower limit of the statutory penalty and a fine pursuant to general principles.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrejew, I., Świda, W., Wolter, W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
2.Bafia, J., Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko własności społecznej, Warszawa 1960.
3.Cieślak, M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1996.
4.Ćwiąkalski, Z., Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej, Warszawa 1982.
5.Ćwiąkalski, Z., Kodeks karny. Część ogólna, vol. I, komentarz do Art. 53–116, in: Wróbel, W., Zoll, A. (eds.), Warszawa 2016.
6.Daszkiewicz, K., Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim kodeksie karnym, Warszawa 1976.
7.Góral, R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007.
8.Hałas, R., Kodeks karny. Komentarz, Grześkowiak, A., Hałas, R. (eds.), Warszawa 2015.
9.Jabłońska-Bonca, J., Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1994.
10.Królikowski, M., Zawłocki, R., Prawo karne, Warszawa 2015.
11.Kubicki, L., Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego, Warszawa 1963.
12.Kulik, M., Kodeks karny. Komentarz, Mozgawa, M. (ed.), Warszawa 2017.
13.Kunicka-Michalska, B., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Rejman, G. (ed.), Warszawa 1999.
14.Lachowski, J., Marek A., Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018.
15.Makarewicz, J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935.
16.Marek, A., Prawo karne, Warszawa 2011.
17.Pasek, A., Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944–1956, Wrocław 2002.
18.Raglewski, J., Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (Analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym), Kraków 2008.
19.Sienkiewicz, Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Bojarski, M. (ed.), Warszawa 2015.
20.Siewierski, M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965.
21.Siwek, K., Nadzwyczajne złagodzenie grzywny kumulatywnej, “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2018, Vol. 4.
22.Stefańska, B.J., Kara pozbawienia wolności do 20 lat, “Prokuratura i Prawo” 2018, No. 5.
23.Śliwiński, S., Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946.
24.Warylewski, J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017.
25.Wąsek, A., Kodeks karny. Komentarz, vol. I, Gdańsk 1999.
26.Wolter, W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, vol. II, Kraków 1934.
27.Wróblewski, J., Wstęp do nauki o państwie i prawie. Część II. Mechanizm działania prawa, Ehrlich, S. (ed.), Warszawa 1962.
28.Zalewski, W., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Królikowski, M., Zawłocki, R. (eds.), Warszawa 2017.
29.Zgoliński, I., Kodeks karny. Komentarz, Konarska-Wrzosek, V. (ed.), Warszawa 2016.
30.Zieliński, M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.
31.Ziembiński, Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
32.Ziembiński, Z., Logika praktyczna, Warszawa 1995.
33.Act of 22 April 1959 on Fighting with illegal spirits, Dz.U. (Journal of Laws) No. 27, item 169.
34.Act of 29 August 1997 on Banking Law, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2018, item 2187, as amended.
35.Decree of 31 August 1944 on the punishment of fascist-Hitlerite criminals guilty of murder and ill-treatment of the civilian population and of prisoners of war, and the punishment of traitors to the Polish Nation, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 1946 No. 69, item 377.
36.Judgment of the Supreme Court of 2.09.1958, II K 793/58, OSPiKA 1959, No. 6, item 170.
37.Judgment of the Supreme Court of 4.12.1961, II K 863/61, OSNKW 1963, No. 2, item 25.
38.Judgment of the Administrative Court in Lublin of 23.03.2003, II Aka 286/06, LEX No. 183571.