Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.13-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2016 (13)
Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention

Authors: Tadeusz Gadkowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: International law sovereignty use of force humanitarian intervention human rights Responsibility to Protect (R2P)
Year of publication:2016
Page range:19 (5-23)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 519

Abstract

This article addresses the problem of the legality and legitimacy of humanitarian intervention in the light of contemporary international law and practice. The Author discusses this issue in the context of a potential conflict between State’s sovereignty and its obligations under international human rights law. He points to the new concepts aimed at the legitimization, form the point of view of international law, of the use of force in defence of humanitarian values.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abiev F.K., The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention, The Hague–Boston–London 1999.
2.Balicki J., Pojęcie agresji w prawie międzynarodowym, Warszawa 1952.
3.Bilkova V., The Responsibility to protect – New beginning or end of the road for humanitarian intervention, “Czech Yearbook of International Law” 2001.
4.Buchanan A., Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for International Law, Oxford–New York 2004.
5.Czapliński W., Interwencja w Iraku z punktu widzenia prawa międzynarodowego, “Państwo i Prawo” 2004, Vol. 1.
6.Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009.
7.Czapliński W., Skutki prawne nielegalnego użycia siły w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1993.
8.Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.
9.Dinstein Y., War, Agression and Self-defence, Cambridge 2003.
10.Fixdal M., Smith D., Humanitarian Intervention and Just War, “Mershon International Studies Review” 1998, Vol. 42.
11.Gadkowski T., Agresja i jej nowe rozumienie u progu XXI wieku, in: Stary kontynent w nowym tysiącleciu, ed. Z. Drozdowicz, Poznań 2002.
12.Gadkowski T., Problematyka samoobrony na tle zakazu użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, Vol. 3.
13.Gilas J., Prawo międzynarodowe, Toruń 1977.
14.Grocjusz H., O prawie wojny i pokoju (translated into Polish by R. Bierzanek), Vol. I, II, Warszawa 1957.
15.Jacewicz A., Pojęcie siły w Karcie Narodów Zjednoczonych, Warszawa 1977.
16.Kaldor M., Decade of Humanitarian Intervention: The Role of Global Civil Society, in: Global Civil Society Yearbook 2001, eds. H. Anheier, M. Kaldor.
17.Król M., Zagadnienie agresji w prawie międzynarodowym, Wilno 1939.
18.Kunza J.L., Bellum iustum and bellum legale, “American Journal of International Law” 1951, Vol. 3, Issue 45
19.Kwiecień R., Aksjologia prawa międzynarodowego a siła zbrojna w perspektywie historycznej, in: Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, ed. J. Kranz, Warszawa 2009.
20.Kwiecień R., Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa 2011.
21.Łasak K., Użycie siły, in: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego, eds. A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć, Warszawa 2012.
22.Makarewicz C., Interwencja humanitarna czy ‚odpowiedzialność za ochronę’?, “Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2003, Vol. 3, Issue 2.
23.Morawiecki W., Walka o definicję agresji w prawie międzynarodowym, Warszawa 1956.
24.Murphy S., Humanitarian Intervention. The United Nations in an Evolving World Order, Philadelphia 1996.
25.Nardin T., Williams M.S., Humanitarian Intervention, New York 2006.
26.Romiszewicz R., The New Challenge: Weak and Failed States, in: Towards the UN Reform. New Trends, New Responses, ed. A.D. Rotfeld, Warszawa 2004.
27.Swatek-Evenstein M., The ‘Turn to History’ in International Law and the Responsibility to Protect, in: Responsibility to Protect. From Principle to Practice, eds. J. Hoffmann, A. Nollkaemper, Amsterdam 2012.
28.Sykuna S., Interwencja humanitarna, in: M. Balcerzak, S. Sykuna, Leksykon ochrony praw człowieka, Warszawa 2010.
29.Symonides J., Przyjęcie zasady ‚odpowiedzialności za ochronę’ wprocesie reformowania Narodów Zjednoczonych, in: Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania.
30.Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld – Tomporek, ed. J. Menkes, Warszawa 2006.
31.Symonides J., Zakaz użycia siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych, “Stosunki Międzynarodowe” 1990, Vol. 11.
32.Symonides J., Zasada powstrzymywania się przez państwo w stosunkach międzynarodowych od uciekania się do groźby lub stosowania siły, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1969, Vol. 37.
33.Szpak A., Interwencja humanitarna – aspekt prawny, Toruń 2005.
34.Thakur R., The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to Responsibility to Protect, Cambridge 2006.
35.Zajadło J., Legalność i legitymizacja humanitarnej interwencji, “Państwo i Prawo” 2004, Vol. 1.
36.Zajadło J., Od interwencji humanitarnej do odpowiedzialności za ochronę, “Międzynarodowe Prawo Humanitarne” 2010, Vol. I.
37.Zajadło J., Sykuna T., Widłak T., Humanitarian Intervention. Reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, Gdańsk 2010.
38.Zajadło-Węglarz P., Implementacja koncepcji odpowiedzialności za ochronę, “Międzynarodowe Prawo Humanitarne” 2013, Vol. III.
39.Zajadło-Węglarz P., Interwencja humanitarna, in: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego, eds. A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć, Warszawa 2012.