Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.28-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2019 (28)
Taxation of free-of-charge employee benefits. Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 29 November 2018, II FSK 799/18

Autorzy: Artur Janicki ORCID
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Academia Rerum Socialium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: personal income tax employment relationship free-of-charge employee benefits employee accommodation secondment
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:15 (191-205)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 468

Abstrakt

In this paper, the author presented his critical view of the position which the Supreme Administrative Court expressed in its judgement of 29 November 2018 (II FSK 799/18).1 The case in question concerned taxation of free-of-charge employee benefits, which consisted in providing an employee with accommodation in the place of secondiment. The court stated that, as a result of using the accommodation provided, the employee obtained taxable revenue. The author conducted a dogmatic and legal analysis of applicable provisions of the Personal Income Tax Act of 26 July 1991 and referred to views expressed in the doctrine of law and numerous judgements passed by administrative courts. The author paid particular attention to discussing the ruling of the Constitutional Tribunal of 8 July 2014 (K 7/13), in which the conditions under which a free-of-charge employee benefit may be deemed as revenue were described. Furthermore, the author expressed his critical view of the conclusions which arise from the resolution of the Supreme Court of 10 December 2015 (III UZP 14/15) and which the Supreme Administrative Court passively accepted in its grounds of the judgement in question. Finally, the author demonstrated that in the case in question, the requirement to provide the benefit in the interest of the employee was not met, and thus the benefit should not have been deemed the employee’s revenue.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białogłowski, W., Wznowienie postępowania w następstwie wydania przez TK wyroku interpretacyjnego, in: Bernatt, M., Królikowski, J., Ziółkowski, M. (eds.), Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, Warszawa 2013.
2.Brzeziński, B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.
3.Brzeziński, B., Szaleństwo opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, “Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2010, No. 3–4.
4.Koperkiewicz-Mordel, K., Podatek dochodowy od osób fizycznych, in: Nykiel, W. (ed.), Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki, Warszawa 2018.
5.Marciniuk, J. (ed.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2017.
6.Marczak, A., Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13, “Przegląd Podatkowy” 2014, No. 10.
7.Mariański, A., Nowak-Piechota, A., Glosa częściowo aprobująca do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13, “Przegląd Podatkowy” 2014, No. 11.
8.Mastalski, R., Prawo podatkowe, Warszawa 2016.
9.Nałęcz, M., Obowiązki pracodawcy, in: Muszalski, W. (ed.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017.
10.Olesiak, J., Pajor, Ł., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13, “Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2015, No. 1.
11.Sokołowska, A., Skibińska, M., Delegowanie pracowników za granicę, Warszawa 2016.
12.Strugała, R., Miejsce zamieszkania, in: Gniewek, E. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.
13.Świątkowski, A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018.
14.Szulc, M., Pokojska, A., Spór o PIT od noclegów dla pracowników wróci do sądów, “Gazeta Prawna”, 15.09.2016. Accessed on: 9.11.2019. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/976069,pitod-noclegow-pracownikow-problem-wraca-do-sadu.html.
15.Woś, T., Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, “Studia Iuridica Lublinensia” 2016, No. 3, vol. XXV.
16.Act of 30 August 2002 on Proceedings Before Administrative Courts, Dz.U. (Journal of Laws) of 2018, item 1302, as amended.
17.Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code). Accessed on: 09.11.2019. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.
18.Civil Code Act of 23 April 1964, Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 1145, as amended.
19.Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. (Journal of Laws), No. 78, item 483.
20.Directive 96/71/EC of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, Official Journal of the European Union L 18, 21.1.1997, pp. 1–6.
21.Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 1040, as amended.
22.Personal Income Tax Act of 26 July 1991, Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 1387, as amended.
23.Penal Fiscal Code Act of 10 September 1999, Dz.U. (Journal of Laws) of 2018, item 1958, as amended.
24.Social Insurance Scheme Act of 13 October 1998, Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 300, as amended.
25.Judgement of the Constitutional Tribunal of 8 July 2014, K 7/13, Dz.U. (Journal of Laws) of 2014, item 947.
26.Judgement of the Supreme Administrative Court in Wrocław of 12 May 1999, I SA/Wr 115/98, LEX No. 37247.
27.Judgement of the Supreme Administrative Court of 19 September 2014, II FSK 2280/12, CBOSA.
28.Judgement of the Supreme Administrative Court of 2 October 2014, II FSK 2387/12, CBOSA.
29.Judgement of the Supreme Administrative Court of 23 July 2015, II FSK 1689/13, CBOSA.
30.Judgement of the Supreme Administrative Court of 15 April 2016, II FSK 635/14, CBOSA.
31.Judgement of the Supreme Administrative Court of 9 August 2016, II FSK 1970/14, CBOSA.
32.Judgement of the Supreme Administrative Court of 17 May 2017, II FSK 1132/15, CBOSA.
33.Judgement of the Supreme Administrative Court of 23 July 2019, II FSK 2721/17, CBOSA.
34.Judgement of the Supreme Administrative Court of 13 August 2019, II FSK 2724/17, CBOSA.
35.Judgement of the Supreme Administrative Court of 13 August 2019, II FSK 2904/17, CBOSA.
36.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 10 March 2016, III SA/Wa 3984/14, CBOSA.
37.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 28 September 2017, III SA/Wa 3309/16, CBOSA.
38.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 17 October 2017, III SA/Wa 2555/16, CBOSA.
39.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 18 October 2017, III SA/Wa 3045/16, CBOSA.
40.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 25 October 2017, I SA/Gl 602/17, CBOSA.
41.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 7 February 2018, III SA/Wa 594/17, CBOSA.
42.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 14 December 2018, III SA/Wa 304/18, CBOSA.
43.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 16 January 2019, I SA/ Gl 871/18, CBOSA.
44.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Rzeszów of 9 April 2019, I SA/ Rz 136/19, CBOSA.
45.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gorzów Wielkopolski of 8 May 2019, I SA/Go 163/19, CBOSA.
46.Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 8 July 2019, I SA/Gl 248/19, CBOSA.
47.Resolution of the Supreme Court of 10 December 2015, III UZP 14/15, OSNP 2016/6/74.
48.Resolution of the Supreme Administrative Court of 24 May 2010, II FPS 1/10, CBOSA.
49.Resolution of the Supreme Administrative Court of 24 October 2011, II FPS 7/10, CBOSA.