Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.32-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2020 (32)
Zoning fee as a public levy

Autorzy: Marek Stawecki
Słowa kluczowe: zoning fee local spatial development plan public levy own income of the commune participation in the costs of spatial planning
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:23 (93-115)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 425

Abstrakt

The zoning fee constitutes a public levy paid to the commune by the owners or perpetual users of properties. The purpose of the zoning fee is to compensate for the costs incurred by the local government units due to the adoption or change of the local spatial development plans. The subject fee may be collected pursuant to the provisions of local law if the market value of the property increased due to the implementation of a new or amended local spatial development plan. It should be observed that the zoning fee is an element of settlements between the commune and entities, whose property value changed with the adoption of the new local spatial development plan or change of the previous plan. The provisions do not clearly describe the legal nature of the zoning fee. Nonetheless, the public and legal status of the aforesaid fee was confirmed by judicial decisions. Since the commune is not the taxpayer, the fee constitutes its own income. It is due to the fact that the zoning fee does not follow from the Act and does not have an unpaid character. The obligation to pay the zoning fee is the result of a specific spatial policy of the commune. Even though they were the subject of many judicial decisions, the provisions of the Act on 27 March 2003 on Spatial Planning and Development referring to zoning fees still raise a lot of interpretation doubts as to their amount, date of payment or the very grounds for their existence. The objective of the article is to show the public and legal character of the aforesaid benefit. The author is trying to prove that such an institution is by all means necessary, but its structure requires certain amendments, which could be made using the test method in the form of an analysis of legal acts and selected judicial decisions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warsaw 2004.
2.Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warsaw 2011.
3.Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warsaw 2005.
4.Bieniek G., Gdesz M., Kalus S., Matusiak G., Mzyk E.; Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz; Warsaw 2012.
5.Brodo A., Finanse publiczne RP. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz 2000.
6.Budner W., Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Poznań, 1, 2019,
7.Brzezicki T., Fisz I., Morawski W., Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości, Warsaw 2018.
8.Gdesz M., Trembecka A., Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi, Katowice 2011.
9.Hełdak M., Teoretyczne i praktyczne aspekty ustalania wysokości ‘opłaty planistycznej’, ‘Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości’ 2008, no. 16 (1).
10.Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warsaw 2017.
11.Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warsaw 2019.
12.Niewiadomski Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warsaw 2009.
13.Niewiadomski Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warsaw 2015.
14.Niewiadomski Z., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warsaw 2005.
15.Nowak M.J., Tokarzewska – Żarna Z., Gospodarka nieruchomościami. Kluczowe problemy prawne, Warsaw 2017.
16.Nowak M.J., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych, Warsaw 2019.
17.Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warsaw 2018.
18.Rokicka-Maruszewska K., Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej, Warsaw 2019,
19.Rudnicki S., Własność nieruchomości, Warsaw 2007.
20.Stec A., Mielcarek P. K. Uryga, Akta administracyjne dla aplikantów, Warsaw 2016.
21.Strzelczyk R., Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości ; Warsaw 2016.
22.Sulczewska K., Opłata planistyczna oraz opłata adiacencka – uzasadnienie aksjologiczne i analiza porównawcza, ‘Studia Prawno-Ekonomiczne’ 2014, vol. XCII.
23.Zaremba A., Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości, jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego, ‘Journal of Agribusiness and Rural Development’ 2011, no. 1 (19), p. 115.
24.Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J.; Gospodarka nieruchomościami. Komentarz do wybranych procedur, Katowice 2011.
25.https://www.serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1417798,renta-planistyczna-po-zmianie-planu-miejscowego-przepisy.html (accessed 06.03.2020).