Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.37-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2022 (37)
Czas trwania kontroli podatkowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2020 roku, I FSK 2243/19

Autorzy: Paulina Brejdak ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza kontrola podatkowa podatek od towarów i usług ordynacja podatkowa Naczelny Sąd Administracyjny
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:9 (159-167)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 259

Abstrakt

Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym wyroku poruszył istotną kwestię czasu trwania kontroli podatkowej u mikroprzedsiębiorcy. Wskazano w nim jednoznacznie, że organy podatkowe nie mogą prowadzić kontroli u przedsiębiorców, przekraczając ustawowo wskazane limity czasu. Tym samym czas trwania kontroli u podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą nie może przekroczyć kolejno następujących po sobie 12 dni roboczych. Czynności kontrolne winny być prowadzone w systemie ciągłym. Do czasu trwania kontroli należy wliczać również czas, gdy kontrolerzy faktycznie nie przebywali w miejscu kontroli. Przy sporządzaniu glosy autor wykorzystał metodę prawnodogmatyczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonów D., Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego, w: P. Malinowski, T. Nowak, A. Sędkowska (red.), Kontrola podatkowa, skarbowa i celna, Warszawa 2013.
2.Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
3.Dominik-Ogińska D., Kontrola w procesowym prawie podatkowym, w: B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, Lublin 2013.
4.Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.
5.Lang J., Kontrola administracji, w: M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011.
6.Münnich M., Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej, w: B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), W świecie finansów i prawa finansowego. Działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2010.
7.Presnarowicz S., Postępowanie podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2003.
8.Presnarowicz S., Kontrola podatkowa prowadzona przez wójta, burmistrza (prezydenta)-wybrane problemy praktyczne, w: R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, Białystok 2012.
9.Rakoczy B., Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska, Warszawa 2010.
10.Roszkiewicz J., Maksymalny czas trwania kontroli u przedsiębiorcy – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.02.2020 r., I FSK 2243/19, „Glosa” 2021, nr 1.