Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.17-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
O prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu oraz plenarnej sali posiedzeń Sejmu oraz o możliwościach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku (uwagi na tle 33. posiedzenia Sejmu RP)

Autorzy: Łukasz Pohl
Słowa kluczowe: poseł posiedzenie Sejmu odpowiedzialność karna
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (35-47)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 500

Abstrakt

Artykuł traktuje o prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu oraz plenarnej sali posiedzeń Sejmu, a także o możliwościach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku. Kwestie te omówiono w nim na przykładzie sytuacji powstałej na 33. posiedzeniu Sejmu RP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Daniluk P., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.
2.Kardas P., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–277 Kodeksu karnego, red. A. Zoll, Kraków 1999.
3.Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008.
4.Stefański R.A., Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa 2009.
5.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
6.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. (sygn. akt K 28/13).
7.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
8.Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1992.
9.Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I, red. A. Zoll, Warszawa 2012.