Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (9)
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 k.r.o

Autorzy: Szymon Słotwiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: reprezentacja małżonków dochodzenie odszkodowania przemijające przeszkody
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (109-124)
Liczba pobrań ?: 286

Abstrakt

W publikacji przedstawiono problem reprezentacji małżonków przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody komunikacyjnej wyrządzonej jednemu z nich w świetle art. 29 k.r.o. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania terminu „przemijająca przeszkoda” i ustalenia wpływu tej przesłanki na zdolność do działania w imieniu oraz na rzecz poszkodowanego małżonka. Następnie, po przeprowadzonej analizie możliwych na podstawie prawa materialnego roszczeń odszkodowawczych, przedstawiono zgodny z treścią art. 29 k.r.o. sposób oraz zakres reprezentacji poszkodowanego małżonka przez jego współmałżonka przy dochodzeniu naprawienia wyrządzonej mu szkody na skutek kolizji komunikacyjnej. Podjęto również próbę uzasadnienia legitymacji działającego współmałżonka do wszczęcia odpowiedniego postępowania przed ubezpieczycielem, a następnie przed sądem, w zakresie dopuszczalnych roszczeń odszkodowawczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.J. Ignaczewski, Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010,
2.M. Nazar (w:) T. Smyczyński ( red.) System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, C.H. Beck, Warszawa 2009,
3.M. Sychowicz (w:) K. Piasecki (red.) Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, wyd. 5,
4.J. Winiarz (w:) K. Pietrzykowski (red.) Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 3,
5.T. Sokołowski (w:) H. Dolecki, T. Sokołowski (red.) Kodeks Rodziny i opiekuńczy, Warszawa 2010,
6.T. Smyczyński (red.) (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, C.H. Beck, Warszawa 2009,
7.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. II CSK 394/07, Legalis.
8.K. Gromek, Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013,
9.S. Wronkowska, M. Zieliński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Wydanie Sejmowe, Warszawa 1997, G. Wierciński (w:) J. Warylewski (red.) Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003,
10.Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. I CSK 384/07, Legalis,
11.M. Nesterowicz, Glosa do wyroku SN z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. I CSK 384/07, OSP 2009 nr 2, poz. 20,
12.M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1 - 44910, Warszawa 2011 r.,
13.A. Cisek, W. Dubis (w:) E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz,C.H. Beck, Warszawa 2013,
14.A. Olejniczak (w:) A. Kidyba (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010,
15.Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. I Acz 105/12, Lex nr 1109529;
16.Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. II CSK 394/07, Legalis;
17.postanowienie SN z dnia 24 maja 2012 r., sygn. II CSK 466/11, Legalis.
18.Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. I Acz 105/12, Lex nr 1109529
19.Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. II CSK 394/07, Legalis
20.Postanowienie SN z dnia 24 maja 2012 r., sygn. II CSK 466/11, Legalis.
21.P. Grzegorczyk (w:) T. Ereciński, Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. T. I, Warszawa 2012,
22.M. Sychowicz (w:) K. Piasecki (red.) Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz do art. 1 – 366, wyd. 5, Warszawa 2010,
23.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1972 r., sygn. I CR 246/72, Legalis.